Asystent Biura Zarządu

Firma: Merkury Market
Miejscowość: Krosno
E-mail: rekrutacja@merkurymarket.pl
Telefon: 693-840-239
   
dodano: 2018.10.11
ważne do: 2018.11.01

Szczegóły ogłoszenia:

Firma Merkury powstała w 1991 roku i od początku działalności zajmuje
się dystrybucją materiałów budowlanych oraz artykułów wyposażenia
wnętrz Merkury Market spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent Biura Zarządu
Miejsce pracy: Krosno

Osoba zatrudniona na tym stanowisku
odpowiedzialna będzie za sporządzanie i redagowanie pism na
polecenie Zarządu firmy Merkury Market, oraz za ścisłą współpracę
z firmami, organizacjami, instytucjami, pawilonami handlowymi na
terenie Polski i Słowacji, oraz poszczególnymi działami firmy
Merkury Market.

Oczekiwania:
Wykształcenie wyższe
Samodzielność w działaniu i
podejmowaniu istotnych decyzji
Umiejętność pracy pod presją czasu

Prawo jazdy kategorii B
Doświadczenie zawodowe nabyte w
jednostkach administracji publicznej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Niezbędne narzędzia do wykonywania
pracy
Atrakcyjny i motywujący system płac
Możliwość rozwoju zawodowego i
awansu w strukturach firmy Merkury Market

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@merkurymarket.pl lub kontakt z działem rekrutacji

Prosimy o zamieszczanie na dokumentach aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
pracowników i zleceniobiorców prowadzonych przez Merkury Market Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) Merkury Market Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merkury Market Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie (ul.
Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno),

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i
przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) w/w
Rozporządzenia,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, tj.
nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty przesłania Administratorowi
niniejszego formularza,

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:

7) podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji w
celu zawarcia umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych z wybranymi
osobami.i osobami.