Ogłoszenie:

Szkolenie VBA

dodano: 2019.01.04 ważne do: 2019.03.18 wyświetleń: 20
420 PLN
Szczegóły ogłoszenia:
Czas trwania zajęć:2 dni (9:00 – 15:00)

Termin szkolenia:7-8.02.2019

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do Dyrektorów, Kierowników i pracowników działów finansowych, controlingowych, Analityków Biznesowych,

Miejsce szkolenia:Rzeszów, ul. Sikorskiego 19A,

Materiały szkoleniowe
Zajęcia teoretyczne – wykład połączony z dyskusją, zajęcia prowadzone w sposób interaktywny,
Zajęcia praktyczne – warsztaty na komputerach podczas których odbywają się ćwiczenia indywidualne i zespołowe
Warunki Finansowe
Cena za szkolenie: 420,00 zł + 23% podatku VAT. (Jednostki upoważnione do skorzystania ze zwolnienia z VAT, będą proszone o wystawienie oświadczenia, na podstawie którego będzie dokonywane fakturowanie usługi. Brak oświadczenia będzie skutkował naliczeniem podatku w stawce obowiązującej tj. 23%.)
Warunek skorzystania ze zwolnienia z VAT /art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku vat/: szkolenie jest dla uczestnika usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych.
Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia: 31.01.2019 Po upływie tego terminu koszt uczestnictwa będzie wynosił 520,00 zł + 23% podatku VAT.

CEL SZKOLENIA:

1. Poznanie podstawowych zasad rzemiosła i sztuki programowania.
2. Zdobycie umiejętności czytania kodu ze zrozumieniem.
3. Zrozumienie podstawowych konstrukcji używanych w programowaniu.
4. Poznanie podstawowych rodzajów błędów języka VBA i sposobów ich unikania.
5. Uzyskanie zestawu gotowych procedur do zastosowania w codziennej pracy.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.
1. Poznanie podstawowych zasad rzemiosła i sztuki programowania.
2. Zdobycie umiejętności czytania kodu ze zrozumieniem.
3. Zrozumienie podstawowych konstrukcji używanych w programowaniu.
4. Poznanie podstawowych rodzajów błędów języka VBA i sposobów ich unikania.
5. Uzyskanie zestawu gotowych procedur do zastosowania w codziennej pracy.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

PARAMETRY SZKOLENIA: SZKOLENIA:

DZIEŃ 1:

1. Makra:
• Rejestrowanie i edycja makr
• Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów
2. Środowisko VBA:
• Visual Basic Editor
• Konfiguracja i optymalizacja środowiska
• Skróty klawiaturowe
• Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
3. Wstęp do programowania proceduralnego
• Procedury: Function oraz Sub
• Deklarowanie zmiennych i stałych, typy danych
• Instrukcje warunkowe: If, Select Case
• Pętle: For, For Each, Do
• Instrukcja przerwania (procedury lub pętli)
4. Praca z danymi w arkuszu kalkulacyjnym
• Komunikacja z użytkownikiem (funkcje InputBox, MsgBox)
• Obiekty, klasy, metody i własności
• Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
• Efektywne sposoby zaznaczania danych
• Obiekty Application, ThisWorkbook, ActiveWorkbook, Active…
• Kopiowanie, wycinanie i wklejanie danych (w tym wklej specjalnie)
• Praca z kilkoma arkuszami oraz skoroszytami
• Otwieranie, tworzenie nowych i zapisywanie plików
• Pomiar czasu wykonania makr za pomocą funkcji Timer
• Optymalizacja wydajności przy pomocy ScreenUpdating i Calculation

DZIEŃ 2:

1. Ciągi znaków:
• Łączenie i dzielenie ciągów znaków
• Konwersja na inne typy (niejawna i jawna)
• Wbudowane funkcje tekstowe (VBA i Excela)
• Tablice statyczne i dynamiczne
2. Obsługa błędów i debugowanie:
• Rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji
• Przechwytywanie i obsługa run-time errors
• Instrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo ErrorHandler
• Przetwarzanie krokowe
• Okna: Locals oraz Immediate
3. Obsługa zdarzeń w języku VBA
• Reagowanie na zdarzenie i tworzenie procedury obsługi zdarzenia
• Wywoływanie procedur obsługi zdarzenia
• Przykłady często wykorzystywanych zdarzeń
4. Formularze VBA:
• Formularze VBA jako zaawansowane narzędzie do komunikacji z użytkownikiem
• Tworzenie własnych formularzy
5. Zakończenie szkolenia i dyskusja z uczestnikami.
W przypadku sugestii uczestników i zadawanych pytań program zostanie dostosowany do potrzeb uczestników.
Kontakt
Isoft
( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.