Ogłoszenie:

Kurs autocad

dodano: 2019.01.04 ważne do: 2019.03.18 wyświetleń: 25
Szczegóły ogłoszenia:
Czas trwania zajęć:3 dni (9:00-15:00)

Termin szkolenia:25- 27. 02. 2019

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla Architektów, Projektantów, Kierowników Projektów, Menadżerów, oraz osób zainteresowanych tworzeniem projektów w programie AutoCAD.

Miejsce szkolenia:al. Sikorskiego 19A, 35-304 Rzeszów

Warunki finansowe
Cena za szkolenie: 870,00 zł +23% VAT. (Jednostki upoważnione do skorzystania ze zwolnienia z VAT, będą proszone o wystawienie oświadczenia)

Termin zgłoszeń
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia: 18.02.2019.
Po upływie tego terminu koszt uczestnictwa będzie wynosił 990,00 zł.

CEL SZKOLENIA:
 poznanie środowiska graficznego oferującego możliwość tworzenia dowolnych obiektów geometrycznych oraz zaawansowanych komend edycyjnych
 poznanie wielorakich narzędzi obróbki i podglądu grafiki
 zdobycie informacji w jaki sposób tworzyć podstawowe rysunki 2D przy pomocy dostępnych przyborów do rysowania jak np.: linia, okrąg, łuk, elipsa, wielobok, prostokąt
 pozyskanie umiejętności edycji wykonanych rysunków, ich przesunięcia, kopiowania, odbicia lustrzanego, skracania
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ 1 :
1. Wprowadzenie do środowiska pracy: uruchamianie i zamykanie programu; interfejs i komunikacja użytkownika z programem; zarządzanie plikami rysunków
2. Wyświetlanie rysunku: powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu; przesuwanie widoku na ekranie; zapisywanie i wywoływanie widoków
3. Ustawienia rysunku: tworzenie nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie; wykorzystanie kreatora do tworzenia nowego rysunku
4. Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe: współrzędne bezwzględne; kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne; punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie; odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego i biegunów

DZIEŃ 2 :
1. Tworzenie geometrii dwuwymiarowej: rysowanie obiektów liniowych, tworzenie krzywych: okręgów, łuków i elips; obiekty wielosegmentowe – polilinie; tworzenie i wykorzystanie punktów
2. Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej: podstawowe narzędzia wyboru obiektów; wymazywanie obiektów; przesuwanie i kopiowanie; skalowanie i obracanie; praca z uchwytami obiektów
3. Zarządzanie cechami obiektów: wprowadzenie do warstw; i zarządzanie cechami obiektów i warstw; wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii; szerokości linii
4. Techniki konstrukcyjne: odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów; ucinanie i wydłużanie; zaokrąglanie i fazowanie narożników; tworzenie tablicy obiektów; kopiowanie lustrzane; rozciąganie obiektów
DZIEŃ 3 :
1. Obiekty tekstowe i ich style: teksty jednowierszowe; tworzenie i modyfikacja styli tekstowych; podstawy tekstów wielowierszowych; edycja tekstów; wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów; znaki specjalne i ich kody; obiekty tekstowe
2. Bloki: wprowadzenie i tworzenie podstawowych bloków rysunkowych
3. Wprowadzenie do wymiarowania: wymiarowanie odległości; wymiarowanie kątów; wymiary dla okręgów i łuków; odnośniki z opisami; tworzenie styli wymiarowania
4. Kreskowanie: rodzaje i typy kreskowania: określanie obwiedni kreskowania; modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech
W przypadku sugestii uczestników i zadawanych pytań program zostanie dostosowany do potrzeb uczestników.

SZKOLENIE POPROWADZI:
Doświadczony certyfikowany trener z zakresu systemów automatyki i informatyki. Egzaminator ECDL oraz ECDL CAD. Wykładowca specjalizujący się w szkoleniach inżynieryjnych z obsługi oprogramowania CAD/CAM jak również programów grafiki wektorowej oraz programów pakietu Microsoft Office na wszystkich poziomach, w tym specjalistycznych szkoleń z zakresu PowerBI, PowerQuerry, PowerMap, PowerPivot, VBA oraz MS Project. Ponadto zajmuje się przygotowywaniem projektów i wizualizacji 3D dla potrzeb reklamy oraz przemysłu. Posiada certyfikat zarządzania projektami IPMA D. Swoje doświadczenie zdobywał współpracując z największymi przedsiębiorcami z całego kraju z zakresu zaawansowanego wykorzystania Excela i pakietu biurowego w biznesie. Szkoleniami zajmuje się od 2006 roku, w trakcie których przeszkolił z oprogramowania biurowego ponad 4 tysiące osób.
Kontakt
Isoft
ul. Al. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszów ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.