Ogłoszenie:

MICROSOFT EXCEL POZIOM ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY

dodano: 2019.01.04 ważne do: 2019.02.08 wyświetleń: 69
Szczegóły ogłoszenia:
Czas trwania zajęć
2 dni (9:00-15:00)
Termin szkolenia
14-15.02.2019
Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela na poziomie średnio-zaawansowanym
Miejsce szkolenia
al. Sikorskiego 19A, 35-304 Rzeszów
Materiały szkoleniowe
Zajęcia teoretyczne – wykład połączony z dyskusją, zajęcia prowadzone w sposób interaktywny.
Zajęcia praktyczne – warsztaty na komputerach podczas których odbywają się ćwiczenia indywidualne i zespołowe z zakresu wykorzystania programu Microsoft Excel.
Warunki Finansowe
Cena za szkolenie: 335 zł + 23% podatku VAT.
(Jednostki upoważnione do skorzystania ze zwolnienia z VAT będą proszone o wystawienie oświadczenia).
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do dnia. 05.02.2019 r. Po upływie tego terminu koszt uczestnictwa będzie wynosił 435 zł + 23% podatku VAT.
Cel szkolenia:
Pokazanie w jaki sposób można efektywniej wykorzystywać program Microsoft Excel. Zdobycie umiejętności wykonywania obliczeń za pomocą formuł i funkcji.
Zdobycie wiedzy na temat funkcji programu Microsoft Excel oraz jego zastosowania w praktyce.
Zapoznanie się z edycją i formatowaniem danych, poznanie możliwości wykorzystywania funkcji logicznych i statystycznych.
DZIEŃ 1 :
1. Przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących adresowania (odwołania względne i bezwzględne), operatorów oraz tworzenia podstawowych formuł, formatowania komórek, zakresów i tabel, otwieranie i zapisywanie plików w różnych formatach.
2. Konfiguracja programu do potrzeb użytkownika:
a. Opcje programu Excel
b. Wyświetlanie i ukrywanie poleceń
c. Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp
d. Skróty klawiaturowe programu Excel
3. Arkusze i komórki:
a. Nadawanie nazw zakresom i komórkom w
arkuszu
b. Praca na wielu arkuszach jednocześnie
c. Ukrywanie i odkrywanie arkuszy
4) Zaawansowane opcje edycji tabel i zakresów:
a. Sortowanie zaawansowane
b. Filtrowanie zaawansowane
c. Zaawansowane opcje formatowania
warunkowego
d. Kopiowanie i wklejanie specjalne
e. Wykorzystanie malarza formatów
f. Porównywanie danych w tabelach i zakresach
g. Czyszczenie formatowania
5. Wykorzystanie stylów w Excelu:
a. Formatowanie zakresów jako tabelę
b. Przekształcanie tabel na zakresy
c. Zaawansowane wykorzystanie stylów komórek i
tabel
6) Dane zewnętrzne:
a. Import danych z plików tekstowych i innych
źródeł
b. Tworzenie łączy danych
7. Narzędzia danych:
a. Przekształcanie tekstu na kolumny
b. Usuwanie duplikatów
DZIEŃ 2 :
1) Formuły i funkcje:
a. Przygotowanie zaawansowanych formuł obliczeniowych użytkownika
b. Formuły działające na arkuszach powiązanych
c. Funkcje matematyczne i statystyczne
d. Funkcje logiczne
e. Funkcje daty i czasu
f. Funkcje Tekstowe
g. Podstawowe funkcje wyszukiwania i adresu
2) Podstawowe metody zagnieżdżania funkcji.
3) Wykresy
a. Przygotowanie danych do wykresu
b. Określanie danych źródłowych
c. Zaawansowane formatowanie i ustawienia wykresów
d. Tworzenie trendów na wykresie
e. Zarządzanie wykresami użytkownika
4) Kontrola poprawności danych- poprawność danych – zapobieganie wprowadzania nieprawidłowych danych do komórek
5) Narzędzia grupowania danych:
a. Sumy częściowe
b. Grupowanie danych
c. Rozgrupowywanie danych
d. Okno dialogowe Konspekt
6) Podsumowanie danych za pomocą tabel i wykresów przestawnych:
a. Generowanie prostej tabeli przestawnej
b. Modyfikowanie tabel przestawnych
c. Tworzenie wykresów przestawnych
7) Drukowanie
a. Ustawienia wydruku – marginesy,
b. Tworzenie I modyfikowanie nagłówków oraz stopek
c. Skalowanie wydruku o wartość procentową
d. Praca z podglądem wydruku
e. Drukowanie wybranych fragmentów
f. Drukowanie zestawień wielostronicowych
Szkolenie poprowadzi:
Doświadczony certyfikowany trener z zakresu systemów automatyki i informatyki. Egzaminator ECDL oraz ECDL CAD. Wykładowca specjalizujący się w szkoleniach inżynieryjnych z obsługi oprogramowania CAD/CAM jak również programów grafiki wektorowej oraz programów pakietu Microsoft Office na wszystkich poziomach, w tym specjalistycznych szkoleń z zakresu PowerBI, PowerQuerry, PowerMap, PowerPivot, VBA oraz MS Project. Ponadto zajmuje się przygotowywaniem projektów i wizualizacji 3D dla potrzeb reklamy oraz przemysłu. Posiada certyfikat zarządzania projektami IPMA D. Swoje doświadczenie zdobywał współpracując z największymi przedsiębiorcami z całego kraju z zakresu zaawansowanego wykorzystania Excela i pakietu biurowego w biznesie. Szkoleniami zajmuje się od 2006 roku, w trakcie których przeszkolił z oprogramowania biurowego ponad 4 tysiące osób.
Kontakt
Isoft
( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.