Ogłoszenie:

Szkolenie:Czas pracy ( w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy)

dodano: 2019.02.21 ważne do: 2019.03.28 wyświetleń: 52
Szczegóły ogłoszenia:
PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania zajęć 1 dzień (9:00 – 15:00)
Termin szkolenia 12.03.2019
Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do Kierowników i pracowników Działów Kadr, Specjalistów działów personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych oraz osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników.
Miejsce szkolenia Grein Hotel , al. Tadeusza Rejtana 1, 35- 326 Rzeszów
Warunki Finansowe Cena za szkolenie: 395,00 zł + 23% podatku VAT
Termin zgłoszeń Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia: 06.03.2019. Po upływie tego terminu koszt uczestnictwa będzie wynosił 500,00 zł + 23% podatku VAT.
PROGRAM SZKOLENIA:
I. Planowanie czasu pracy
1. Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy.
2. Wady i zalety 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych. 
3. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie 
4. Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji.
5. Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.
6. Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.
7. Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy.
8. Planowanie odpoczynku. 
9. Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.
10. Definicja dnia wolnego od pracy.
11. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy: 
a) nowe zasady oznaczania dniówek roboczych, 
b) oznaczanie dni wolnych od pracy, zwolnienia od pracy, z oznaczeniem wymiaru i podstawy prawnej ich udzielenia, 
c) oznaczanie innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, ze wskazaniem wymiaru i tytułu ich udzielenia, nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy. 

II. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia
1. Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia. 
2. Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy. 
3. Czas przejazdów a czas pracy. 
4. Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia. 
5. Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej. 
6. Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności.

III. Zarządzanie pracą nadliczbową
1. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych. 
2. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
3. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.
4. Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS i praktyczne ich konsekwencje. 
5. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
IV. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej
1. Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny 
2. Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%? 
3. Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia. 
4. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.
5. Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota).
6. Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy. 
7. Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto. 
8. Rekompensowanie pracy w porze nocnej.
9. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej. 
10. Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa. 
11. Prawidłowe ustalanie pory nocnej.

V. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych
1. Kim są pracownicy zarządzający? 
2. Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN. 
3. Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?

VI. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć
1. Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie
2. Osoby ponoszące odpowiedzialność
3. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.
W przypadku sugestii uczestników i zadawanych pytań program zostanie dostosowany do potrzeb uczestników.
Kontakt
Isoft
( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.